Tăcerea, cel mai bun răspuns...?

 
Sunt încăpățânat uneori, recunosc. Uneori e bine, alteori, nu... dar e corect să încerci să duci la bun sfârșit un lucru început. Reușești sau nu, măcar trebuie să încerci!
Promiteam acum ceva vreme că intenționez să se facă lumină în ceea ce privește dreptul omului de a renunța oricând, fără condiții și în deplină demnitate, la calitatea de membru al unei biserici. Din punctul meu de vedere Manualul este corect întocmit, dar un pic ambiguu, așa în urmă cu aproape  două săptămâni am trimis un e-mail domnului Pârlitu, cerându-i un punct de vedere oficial. Din motive pe care doar le intuiesc, răspunsul nu a venit.
Am retrimis  mesajul, specificând și mai clar răspunsurile pe care le doresc; am primit în schimb aceeași tăcere mormântală, de parcă nici eu și nici voi, cititorii, nu am exista pe fața pământului! Mi-am zis: o fi omul ocupat, așa că săptămâna asta am mai expediat un e-mail următorilor membri ai Comitetului Conferinței Muntenia:
- Robert Mandache
- Marius Necula
- Vali Bădescu
- Nicolae Ionescu
- Gabriel Isvan
- (din nou) Georgel Pârlitu
Coincidență sau nu, vă asigur că pe adresa mea de mail nu mi-a sosit nici un răspuns din partea domnilor mai sus numiți.
 
Înainte de a interpreta tăcerea acestor domni ca fiind un altfel de răspuns, vin înaintea domniilor lor cu următoarea:
 
                                                  SCRISOARE DESCHISĂ
 
 
Stimați administratori ai Conferinței Muntenia,
În urma sesizării a nenumărate abuzuri făcute de către pastorii acestei Conferințe în ceea ce privește modalitatea de administrare a retragerilor voluntare ca calității de membru, vă rog să detaliați pentru cititorii blogului Adventomania pașii care trebuie făcuți de către persoana în cauză, dar și de către comitetele locale și pastorii care conduc adunările administrative.
De asemenea vă rog să enumerați drepturile pe care le are un membru în momentul în care dorește să se retragă voluntar din biserică și obligațiile pe care le are comitetul local din momentul în care primește o scrisoare de retragere.
Concret, vreau un răspuns la următoarele întrebări:
1. Are comitetul dreptul de a refuza primirea unei scrisori de retragere? Sau, dacă a primit-o, are dreptul de a o aproba sau nu? Conform Manualului, nicăieri nu se specifică acest lucru, așa că vă rog să faceți lumină în acestă direcție.
2. Care este procedura pe care trebuie să o urmeze comitetul cu o astfel de scrisoare de retragere la cerere și în cât timp trebuie adusă la cunoștința bisericii?
3. Trebuie votată o astfel de scrisoare? Dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să îmi spuneți ce se întâmplă în cazul în care comunitatea votează cu NU.
4. Se spune că dacă o faptă a ajuns la cunoștința opiniei publice comitetul nu trebuie să aprobe o scrisoare de retragere. Pe baza cărui articol din Manual se procedează astfel?
5. Unde este dragostea pe care o invocă biserica, atunci când în locul citirii scrisorii de retragere persoana respectivă este supusă oprobriului public?
6. O biserică trebuie să se supună Constituției României? Nu mă refer la cazuri în care credința este încălcată de către stat (sabatul, de pildă) ci la dreptul de liberă asociere consfințit de legea fundamentală.
7. Este obligat un pastor să nu divulge altcuiva confesiunea unui enoriaș?
Dacă dumneavoastră, cei din comitetul Conferinței Muntenia considerați că miile de cititori ai acestui blog, dintre care o parte însemnată sunt membri BAZȘ, merită să fie corect informați și tratați, vă rog să oferiți un răspuns oficial, care să fie publicat pe paginile acestui blog.
În numele cititorilor blogului Adventomania, Adrian Tudosie!
 
P.S. Atașez un print-screen cu numărul de vizitatori unici care așteaptă răspunsul dumneavoastră!
 
 
 
Iată răspunsul primit astăzi, 27.06.2015 din partea Conferinței Muntenia:
 
”Pace, frate Adrian!

Ca de obicei, ne face plăcere să vă răspundem la întrebările ridicate, după cum știți și după cum am demonstrat deja în mai multe rânduri. Deși aceasta a fost și este atitudinea noastră, simțim că atmosfera întreținută în spațiul blogului dumneavoastră nu încurajează dialogul constructiv. Am aprecia dacă în spațiul Adventomania ați modera, în măsura în care se poate, acuzațiile generale, neargumentate și venite „pe surse” dar care mai mereu sunt contrazise de realitate. Această rugăminte nu se referă la criticile constructive sau întemeiate. Ne asumăm faptul că nici munca noastră nu este fară cusur.

Dar să revenim la subiectul întrebărilor dumneavoastră.

Ca o recomandare generală, în abordarea situațiilor care pot apărea în Biserică, atât pastorii, liderii bisericii locale și orice credincios trebuie să citească și să respecte prevederile Manualului Bisericii în forma actuală și mai puțin tradițiile, ideile sau opiniile locale, formate de-a lungul diferitelor perioade ale istoriei adventismului în România.

Întrebările scrisorii dumneavoastră, tratează subiectul pierderii calității de membru, în special prin scrisoarea de retragere. Răspunsurile noastre, ca de altfel și întrebările dumneavoastră, vor acoperi aria generală a acestui subiect, așa cum sunt scrise în Manualul Bisericii. Asupra elementelor  specifice ce apar în diferite situații, comitetul și Biserica locală, împreună cu pastorul ce analizează situația în cauză, adică cei care cunosc amănuntele cât și cadrul general, poartă responsabilitatea procesului și a deciziei, urmărind textul și spiritul Manualului Bisericii.

Pierderea sau retragere calității de membru al Bisericii, este un subiect delicat, care ne întristează, dar care este o realitate inevitabilă în viața Bisericii. Referitor la acest subiect, Manualul Bisericii prevede ca principii generale, tratarea cu grijă și prețuire a membrilor care s-au abătut de la conduita Bisericii, pe care inițial, prin decizia botezului, și-au însușit-o ca normă de viață. Tot Manualul Bisericii amintește faptul că Biserica a fost înzestrată de Isus Hristos cu autoritatea de a veghea și a recomanda credincioșilor ei drumul spiritual de urmat. În cazul abandonării acestui drum, Biserica este răspunzătoare de tratarea păcatului, după principiile descoperite în Biblie. Toate aceste demersuri presupun timp și analiză, care nu pot standardiza o anumită perioadă de timp în care astfel de situații să fie rezolvate - specificul cazului va dicta perioada de timp în care se impune rezolvarea sa.

Pierderea sau retragerea calității de membru, conform Manualului Bisericii se face prin:

  • votul de retragere a calității de membru, dat de Biserica locală (motivele pentru care Biserica locală poate face acest lucru sunt enumerate de Manualul Bisericii, în forma a 12 puncte)

  • la cererea credinciosului.

Așadar, conform Manualului Bisericii, ambele metode care au ca rezultat pierderea calității de membru, sunt statutare.

Pentru că mai multe întrebări ale dumneavoastră au ca subiect retragerea calităţii de membru la cerere, vom reda singurul paragraf din Manualul Bisericii, care abordează acest aspect.  

„Trebuie să se procedeze cu multă grijă în tratarea acelui membru care cere ca să i se retragă calitatea de membru. Deşi recunoaştem dreptul fiecărui individ de a hotărî dacă să aparţină sau nu bisericii, unui astfel de membru trebuie săi fie acordat timp suficient pentru meditaţie şi cugetare serioasă şi trebuie făcut orice efort pentru al readuce la o experienţă satisfăcătoare. Scrisorile de retragere a calităţii de membru vor fi prezentate comitetului bisericii, care le va prezenta la rândul lui bisericii, cu ocazia unei adunări administrative legal constituite. Din consideraţie creştină faţă de cel în cauză, hotărârea va fi luată fără o discutare publică.”

La întrebările dumneavoastră, nr 1 și 2, răspunde paragraful următor: “Scrisorile de retragere a calităţii de membru vor fi prezentate comitetului bisericii, care le va prezenta la rândul lui bisericii, cu ocazia unei adunări administrative legal constituite.” Din paragrafele anterioare ale capitolului “Disciplina în Biserică”, se înțelege că timpul soluționării unor astfel de cazuri este impus de specificul cazurilor - în unele situații, o perioadă de timp acordată restabilirii relațiilor poate duce la soluționarea acesteia, fără să mai fie necesară retragerea calității de membru. În alte situații, dacă faptele sunt grave și acestea sunt publice, este preferabilă o analizare rapidă a statutului de membru.

La întrebarea nr.3, Manualul răspunde: comitetul “va prezenta la rândul lui (scrisoarea de retragere) bisericii cu ocazia unei adunări administrative legal constituite. Din consideraţie creştină faţă de cel în cauză, hotărârea (de retragere a calității de membru)va fi luată fără o discutare publică”. Din capitolul “Calitatea de membru al bisericii” din același manual, știm că “Numele vor fi şterse din registru numai prin votul bisericii, la acordarea scrisorii de transfer sau la retragerea calităţii de membru, cu excepţia membrilor decedaţi.” Așadar și în cazul pierderii calității de membru la cerere, hotărârea ca numele acelui om să fie șters din registru nu se poate face decât prin votul Bisericii locale - Biserica locală nu se exprimă asupra scrisorii de retragere, ci asupra ștergerii numelui din registru, ceea ce reprezintă, în acest caz alegerea membrului de a se retrage din comunitatea locală.

La întrebarea nr. 4, răspunsul îl oferă următorul paragraf din capitolul “Disciplina în Biserică” din Manualul Bisericii: “Pastorii sau bisericile locale să nu stabilească alte criterii ale calităţii de membru – Niciun pastor, nicio biserică individuală, nicio conferinţă/misiune/câmp nu are autoritatea să creeze sau să stabilească alte criterii ale calităţii de membru al bisericii. Această autoritate aparţine întregului corp al bisericii şi este exercitată prin organizaţia legal constituită a bisericii în Conferinţa Generală. Ca urmare, oricine caută să aplice alte criterii decât cele înfăţişate mai sus nu reprezintă corect biserica.

<Dumnezeu conduce un popor şi nu câţiva indivizi izolaţi, unul aici, altul colo, unul crezând într‑un fel, altul, în alt fel. Îngerii lui Dumnezeu fac lucrarea încredinţată lor. Îngerul al treilea conduce şi curăţă un popor care trebuie să înainteze în armonie cu el. Unii aleargă înaintea îngerilor care conduc poporul acesta, dar ei trebuie să se întoarcă din drumul lor şi să‑i urmeze în umilinţă pe îngeri, fără să le‑o ia înainte.> (Mărturii, vol. 1, pag. 207)”

Aici mai menționăm faptul că sub expresia “se spune…” din întrebarea dumneavoastră, se pot include foarte multe lucruri. Este de preferat verificarea acestora înainte de a fi făcute afirmații publice nefondate; astfel s-ar economisi mult efort și ar fi evitate situații delicate.

Întrebarea nr. 5 cu siguranță se referă la o situație specifică. Așa cum am spus deja în cadrul acestui răspuns, asupra elementelor specifice ce apar în diferite situații, comitetul și Biserica locală, împreună cu pastorul ce analizează situația în cauză, adică cei care cunosc amănuntele cât și cadrul general, poartă responsabilitatea procesului și a deciziei, urmărind textul și spiritul Manualului Bisericii.

Dacă o persoană se simte nedreptățită de modul în care a fost tratată de comitetul și Biserica locală, poate cere reanalizarea situației, mai întâi Bisericii locale și ulterior comitetului executiv al Conferinței de care aparține. De-a lungul anului 2015, Comitetul Conferinței Muntenia nu a primit nicio sesizare în acest sens din partea niciunui membru, sau a vreunui comitet local.  

Întrebarea numărul 6 credem că este retorică; atât Consituția României cât și Manualul Bisericii prevăd dreptul oricărui om la liberă asociere - urmatorul citat din manual, credem că este edificator în acest sens:

„Biserica, în forma ei organizată, este unealta lui Dumnezeu pentru păstrarea ordinii şi disciplinei în poporul Său. Solia dată de Dumnezeu este dusă lumii nu numai prin mărturia personală a membrilor, ci şi printro mărturie colectivă a bisericii, ca trup al lui Hristos. O astfel de mărturie colectivă cere o structură administrativă recunoscută, care a fost stabilită şi care are toţi slujbaşii aleşi conform regulilor şi toate ramurile de activitate organizate corespunzător, cum ar fi Şcoala de Sabat, Departamentul Lucrare personală, organizaţii ale tinerilor etc. Ea recunoaşte, de asemenea, acele instituţii independente, cu autosusţinere, ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor bisericii. De aceea, deşi toţi membrii au drepturi egale în biserică, niciun membru sau nicio grupare de membri nu poate să iniţieze o mişcare, să formeze o organizaţie sau să încurajeze urmărirea atingerii vreunui obiectiv sau învăţarea vreunei doctrine sau solii care nu este în armonie cu obiectivele şi învăţăturile religioase fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. O astfel de acţiune ar duce la încurajarea unui spirit disident şi separatist, la fragmentarea efortului şi a mărturiei bisericii şi, în felul acesta, ar împiedica împlinirea obligaţiilor sale faţă de Capul ei şi faţă de lume.”

După cum se poate observa, Biserica nu se opune participării membrilor ei în alte organizații sub tutela Bisericii, sau independente de aceasta, atâta timp cât respectivele organizații nu au ca scop subminarea Bisericii și a misiunii ei în general. Acest lucru funcționează și în sens invers: cine nu mai dorește să rămână membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, are libertatea să renunțe la calitatea de membru. Credem și milităm pentru libertatea religioasă, care se aplică și în aceste cazuri.

La întrebarea numărul 7, nu există obligații exprese în acest sens. În practică, la nivel oficial, în anumite cazuri, se preciziează doar când o persoană nu este/nu mai este membru al Bisericii. Au existat și există cazuri ale unor persoane care fie doresc să se disculpe, apărându-se cu apartenența la Biserica Adventistă, cu alte cuvinte aceasta fiind o garanție că ele nu puteau greși sau că sunt cinstite, fie încercând să inducă în eroare, din diferite motive, vorbind despre apartența lor religioasă.

După cum se poate vedea și din acest răspuns al nostru, dorința de dialog constructiv există din partea noastră. Ne-am bucura dacă aceeași atitudine de respect și bună cuviință am regăsi-o și în spațiul adventomania pe care îl administrați, cu referire atâ la credincioșii adventiști, cât și la Biserica Adventistă.


Comitetul Conferinței Muntenia.

 

Comentarii   

#1 Fara suparareCrichton 20-06-2015 17:04
Chiar aveai speranta ca iti vor raspunde ? Crezi ca au citit macar 'scrisoarea' ?

Imi pare rau sa spun asta, dar nu ai atras destula atentie incat sa fii bagat in seama de cei aflati acolo unde aerul e mai rarefiat (a se citi Comitetul Conferintei Muntenia sau conducerea bazs Romania). Lucrarea pe care o faci cu Adventomania este admirabila, dar nu are destui adepti pentru a face o diferenta in biserica adventista.
Asta se va intampla peste 2 sau 3 ani, cand vor fi destui membri dispusi sa isi deschida mintea, sa aibe pareri diverse de ceea ce spune 'spiritul profetic' si sa inceapa sa puna intrebari la care pastorii se vor gasi pusi la colt fara un raspuns concret.
#2 Pluralul...Spartan 20-06-2015 18:24
Crichton,

Nu eu trebuie sa fiu bagat in seama, ci Noi! Eu singur sunt un nimeni, impreuna putem fi o forta. Din pacate se practica principiul " Divide et impera", iar aici picam examenul in autentic stil romanesc.
#3 tacerea lor insemna sfidarea noastra!!!realistul 20-06-2015 20:53
Trebuie sa stim ca nu se vrea o pozitie clara si unica la intrebarile tale,pt-ca fiecare pastor are un stil de lucru propriu,si subiectiv.Nu se respecta biblia,nici manualul,de catre pastori asa ca nici conducerea nu creeaza un precedent,din subiecte sensibile.

Poti astepta mult si bine un raspuns oficial,datorit a faptului ca maine daca vine alt comitet de conferinta altul va fi punctul de vedere,si atunci ar aparea contraziceri in sanul conducerii.

Ce poate fi azi oficial maine daca se schimba regimul poate cadea... Adi ai de asteptat,ca speranta nu moare nicidata!!!
#4 RobiaNg 20-06-2015 22:47
Adi,

Sustii ca poporul e robul unui sistem condus de pastori. Si posibil ai dreptate. Analizeaza si asta:

BAZS din Romania este exportata de America. Nu contest valoarea ei pana la un punct, dar, cum spuneam intr-un post anterior, anumite notiuni care ar putea insemna ceva in SUA, in Ro n-au corespondent, cum ar fi cuvantul Conferinta. Asa poate fi si cu Votul pentru unele lucruri sau situatii. Este foarte posibil ca nu se misca nimic in BAZS din Ro fara aprobarea CG prin Diviziune (a se citi aprobarea Americii).

Daca e asa, raspunsurile la scrisoarea ta trebuie validate de CG, si dureaza.

Daca e asa, robia poporului este mult mai dulce decat robia pastorilor, fiindca tu, membrul, daca ai alte opinii, n-ai ce pierde, dar daca un pastor incepe sa vada altfel lucrurile si incepe sa-si puna oarece intrebari, trebuie sa sufere in tacere, ca sa-si pastreze salariul si locuinta. Altfel ramane pe drumuri. Este de compatimit un om care nu poate trai dupa propriile convingeri.
#5 Standarde multipleSpartan 21-06-2015 00:02
Confirm ceea ce spune realistul. Conferința nu are nici un interes să susțină public o anumită poziție, deoarece scopul lor nu este să implementeze Manualul, ci să aibă pace socială.
Dacă e pace socială în biserici este liniște, zecimile curg și toată lumea este mulțumită.

Dacă într-o comunitate majoritatea ar susține dreptul persoanei de a se retrage voluntar, reprezentantul conferinței ar fi de aceeași părere. Dar dacă comitetul local și biserica vor să-l și răstignească pe păcătos, conferința se face că nu vede.
Dând satisfacție și unora și altora, conferința se preface că le acordă autonomie, dar în realitate puțin le pasă, dacă este liniște.

Doar dacă cineva se sesizează, conferința intervine, dar pe plan local. Probabil acesta este motivul pentru care nu vor să vină cu o procedură standard, pentru că ar pierde suportul unor biserici care vor să taie și să spânzure.

În aceste condiții... ce mai reprezintă Manualul? Numele i-a fost pus la noi în biserică, în timpul unei adunări administrative: hârtie igienică!!!
#6 Franciza de ziua a șapteaSpartan 21-06-2015 00:17
Ng,

Cred totuși că este o decizie locală... nu cred că se apelează la Uncle Sam doar pentru o așa mică problemă.
În ceea ce privește alte chestii, da, francizorul impune niște standarde, dar nu până la ultimul amănunt, deoarece fiecare țară are un anume specific. Că BAZȘ este o franciză americană, se vede clar, inclusiv prin cultură, mod de implementare, muzică (vezi ce spune N.Butoi aici: https://www.youtube.com/watch?v=1TOPhckiG-8) dar cum bine spui, unele chestii nu au fost adaptate cum trebuie.

Cât despre drama angajatului-pas tor care trebuie să recite textele primite de la angajator, există două situații:
1. Cazul pastorului sincer, care își trăiește viața într-o permanentă disonanță cognitivă.
2. Cazul pastorului profitor, care predică pentru bani, oriunde și orice cere angajatorul, fără să-și pună probleme morale

Există și cazul 3, vezi E.C. care a renunțat la pastorație în favoare libertății de conștiință!
#7 o perla de pus in ramarealistul 21-06-2015 08:37
Unul dintre motivele de rugaciune pt lucrarile Conferintei Generale ce vor incepe la inceputul lunii viitoare,aminti te de intaiul statator al BAZS,Ted Wilson este;''Rugati-v a pentru un spirit de unitate in Hristos care va trece dincolo de orice diferente de opinie si care va educa participantii sa accepte cu umilinta orice rezultate care pot sa difere de convingerile personale''cita t din INFO MUNTENIA NR 3 /2015

Comentati voi acest indemn dat de forul suprem al bazs...
#8 Comunicatele = Sofisme , Manual sau principiu Biblic (.?.)..iluminatul 21-06-2015 11:45
Ca termen de reflexie propun episodul : Iisus in fata lui Pilat !..

Acum revin la oitele noastre , ca sunt multe si nu vor sub nici o forma sa devina autodidacte :-?

Spartane ,

Chiar credeai ca se oboseste tasta cuiva sa-ti ofere explicatii cu privire la incalcarea drepturilor civile ale enoriasilor pe care domniile lor numiti ”pastori” le practica in mod preferential si dictatorial ! :eek:

Manualul despre care vorbesti , stim cu totii ca se aplica dupa ureche .Ce ?..nu ai intalnit in trafic destui Gărcei , care nu cunosc codul rutier ?! .

Tot cam asa ceva si prin biserici. Ce-ti mai trebuie sa aplici manualul cand o singura intrebare magica conteaza : ” Sunteti de acord ? ...ridicati manuta fermecata si semnati ” ..iar plebea , necunoscand la randu-i manualul , nu face decat sa ”parafeze ” o decizie deja luata. Hai sa fim seriosi , cand intri in bazinul cu doctrine , dupa ce iesi nu iti ofera nimeni cadou un manual , decat foarte multe flori si multe moaste ( a se citi carti ) !..Diploma de nou nascut insa face toti banii !! lacrimile si nedreptatea apar la promotie o lecuta mai tarziu , dupa ce prinde ochi copilasul ... :P

Dar hai sa-ti redau cateva exemple , pentru a demonstra adevarata ”valoare ” a ”hartiei igienice” , de care vorbeai si tu ....

Cand un membru de rand calca anumite virgulite din manual , repede este pus sub cenzura sau exclus la dorinta expresa a pastorului sau a comitetului, dupa caz .In munca de teren pe care am avut-o pe vremea cand eram sclav , am intalnit cazuri( nu multe , dar au fost ) cand surori si frati au fost exclusi pentru ca, de pilda , mama mergea si mai lucra cate ceva la camp sambata in plin sezon agricol pentru ca saracia era asa de mare si nu avea cum sa-si intretina copilasii

Un barbat a fost exclus dintr-o razbunare ”angelica” a sotiei , cand aceasta a venit si a declarat in mod mincinos ca sotul consuma frecvent alcool ! ( ulterior s-a dovedit ca nu-l mai suporta, din alte motive si ca sa scape ”frumos” si fara ulterioare probleme , a mintit )..Insa pastorul sau comitetul nu i-a cerut scuze si a ramas exclus . :cry:

Sunt foarte rare cazurile cand o comunitate reuseste sa intoarca de la groapa mortul ! ..pentru simplu fapt ca are incredere oarba in ”medicul legist”, iar acesta din urma umbla mai tot timpul beat de aburii puterii( intelegi tu metafora )!

La polul opus ( nu ca m-ar interesa prea mult in momentul acesta !) avem un domn care se da in stamba in fiecare seara pe Canal de trei ori Pupincurist , si totusi nimeni nu reuseste sa-l puna sub cenzura sau sa-l excluda . Culmea !.. dupa litera manualului ar exista motive , dar e prea bun pe sticla si in afara ei ca sa-i poata cineva sifona imaginea de ”crestin iubitor de Dumnezeu ”!.. De ce ? pentru ca este sustinut si de catre cei din comitetul din biserica de pe centura , dar si pe linie de cumetrie politica , de catre tocmai politrucii(adve ntisti curati si ei ) nostri care se invart in aceasta gasca de smecheri .

Iar cel care raspunde de tot ce se ”inalta in soare cu macarale” prin conferinta Muntenia , a trasat o directiva clara de genul ”de asta nu va atingeti ”, ca nu mai pupati plicurile cu $.
#9 Comunicatele = Sofisme , Manual sau principiu Biblic (.?.).2.iluminatul 21-06-2015 11:50
:-* Insa de departe comunicatul despre activitatea lui Darvasan si Flavius luat serios la analiza , tradeaza mai multe aspecte .

In primul rand pecuniare ,( nu admit concurenta) , apoi amenintari voalate , propuneri indecente care sfideaza si demonstreaza principiul dublei masuri in raport cu alte persoane excluse . Din materialul publicat de pe info adventist este evident faptul ca de pe anumite pozitii si in anumite conditii totul devine negociabil.

Prin urmare din pozitia exprimata pompos de catre conducerea conferintei reiese un sofism in toata regula . 8)

Sofismul de Aur : Citat:
în conformitate cu principiile biblice și prevederile Manualului Bisericii Adventiste, atât domnului Cornel Dărvășan, cât și domnului Flavius Pană, le-au fost retrase acreditările și hirotonirea pastorală
Citat:
” Prin urmare, acțiunile Centrului Sapienția induc în eroare oamenii cu privire la principiile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Într-un spirit creștin, remarcat de ambele părți, s-a solicitat încetarea acestor activități, închiderea centrului și revenirea în cadrul Bisericii ca membri. ”
Adica in prima faza îi arati cu degetul , te dezici de ei , ridici obiectii statutare la adresa lor , pentru ca la final sa le propui reprimirea ca membri.Ce chimie intre cele doua , :-x ( manualul si principiul Biblic )..pe bune !!... Pe mine dimpotriva !..ma duce cu gandul la filmul ” in pat cu dusmanul ”...

Deci in concluzie , chiar daca comunicatele vin mai tarziu , ele nu vin decat atunci cand incepe in mod serios si vizibil sa le fie afectate interesele.

Iar diferenta dintre Adventomania si Sapientia cel putin pana in momentul acesta este precum aceea dintre cainele care latra si mai urineaza din cand in cand pe pantofii invitatilor si celalalt care musca, isi marcheaza teritoriul dar si incepe sa simta gustul ciolanului . Gust pe care numai elita il avea pana astazi !!!..mare necaz , sa intre si altcineva in skema si sa ne subtieze caimacul ???...sau biblic vb : ”sa ajunga ca noi ”..

Stai linistit Spartane , poate raspunsul o sa-ti vina dupa inca 100 de zile de rugaciune , ale domnilor mentionati de tine :) sau poate te introduc pe ordinea de zi la CG .. :lol:

Obs: In principiu tin cu cel mai slab, iar acum nu am vrut sa scot in evidenta decat ipocrizia celui care se considera suveran si puternic ...Auziti si voi : nu au voie sa foloseasca nici macar limbajul adventist in exprimare . Pai ce bunica limbaj sa foloseasca cand au fost elevii vostri !..pe de alta parte daca sunt ”pacatosi” , exclusi ...cum risti sa strici cu ei toata plamadeala !...mare abureala , mare ipocrizie ,bigotisme si sofisme in toata regula :cry:

Din ce in ce mai mult asistam la un prost episod din ”Jocuri de Putere ”..iar ce se arunca la muncitorime , nu sunt decat bilete la dresura de maimute :lol:
#10 Cinstea vs RolandMoţăranul 23-06-2015 17:38
Daca excluderea din biserica ar fi altceva decat improscarea cu pietre din VT,executatului i s-ar indeplini ultima dorinta:de a se retrage fara show.
Dupa un divort tot primesti ceva in urma partajului,insa din biserica te scoate ca pe ultima târâtură,vorba ăleia:și f....ă și cu banii luați.
Unde-i cinstea bisericii când te șterge impreuna cu toti anii in care ai contribuit prin diverse actiuni la propasirea ei?
#11 Unde-i cinsteaaaa ???..ahaaa , mai avem un vazator :)iluminatul 23-06-2015 18:02
Pai, eu propun ca la un asemenea comentariu
sa intonam cu totii cantarea ” stau pe adevarul care-a fost rostit , cred idila celui care m-a iubit ” :lol: ce pacat ca am iesit Parlit :sad:
#12 Roland Mo(r) :)iluminatul 24-06-2015 12:33
Citat:
Apoi mai este una, bănuțul pe care l-ai dat tu la biserică l-ai dat benevol direct in gura lupului. Nu l-ai dat sub formă de imprumut nici de depozit bancar.
Excelent crestine ! excelent ...

Pai normal ca nu ai ce sa mai ceri !..ce ? ...”Dumnezeu” nu are cheltuieli :sad: are cineva senzatia ca sase zile pe saptamana nu are si el facturi de platit :lol:

Apoi nu se spune :” investiti in banca cerului ” :P ..prin urmare, trebuie musai sa faci eforturi imense pentru a ajunge in cer si poti depune o reclamatie :D

In alta ordine de idei , cred ca e suficient sa iti numeri biletele platite la loto (copia biletului din plic)si sa te rogi aprins sa castigi potul de la extragerea speciala aniversara de 1000 de ani !
#13 Iacob Coman -spune adevarul despre elbeniamin 24-06-2015 17:07
Spartan

""2. Cazul pastorului profitor, care predică pentru bani, oriunde și orice cere angajatorul, fără să-și pună probleme morale

Există și cazul 3, vezi E.C. care a renunțat la pastorație în favoare libertății de conștiință""

Da ai dreptate , afirmatia de mai sus imi aduce aminte de Iacob Coman la Chicago si comentariile lui la Oxigen2.net.

Citez pe Iacob Coman:

""Eu am ales apriori (fara sa studiez in prealabil) sa cred tot ce sustine biserica adventa si biblia . Am decis in mod personal ca niciodata sa nu predic impotriva invataturilor bisericii care imi plateste salariul. In particular am ideile si convingerile mele , convingeri ce pot sa difere de pozitia oficiala a bisericii care ma plateste , dar am decis ca aceste opinii sa nu le fac public ""

Iata un om pragmatic , un cioban care este platit sa "pasca oile" adventiste si care recunosc isi face foarte bine meseria pentru care este platit.
#14 Cetatea de scapare...realistul 26-06-2015 06:27
In vechiul Israel cetatea de scapare era o ultima sansa pt cineva care din voie sau fara de voie comitea o fapta grava. Aceasta oportunitate era laindemana tuturor,si deschisa la orice ora pt ca fugarul sa fie adapostit si in siguranta sa nu fie prins de razbunatori,si ucis.

Sapientia poate fi printre altele si o cetate de scapare,ce poate rezolva multe probleme pe care BAZS nu le poate rezolva din cauza controversatulu i manual de etica si restrictii.

Monopolul bazs a fost spart si o alternativa nu prinde bine,chiar supara atunci cand satisfactia razbunarii si pedepsirii unui membru nu este maxima.

La Dumnezeu totdeauna mai este o sansa,dar biserica nu mai ofera nimic,ba din contra a demolat si cetatile de scapare,ca sa nu ai alta alternativa,si sa vii inapoi taras pe coate si genunchi,se le pupi pantofii pt a te primi inapoi.

Sapientia este bine venita si ar fi o mare pierdere daca nu va continua activitatea,pt- ca oricine nu se stie cand, vom avea nevoie de acesta cetate de scapare...
#15 TributulNg 26-06-2015 08:26
RolandMo,

Drăguță imaginea cu bocancii in depozitul de becuri. Din păcate cam ai dreptate. Dar, până la urmă, psihologic, este reacție la reacție. Sistemul ține cu dinții la imaginea lui de fată mare, iar omul ține cu dinții de calitatea lui de membru. Deoarece marja de suportabilitate a tensiunilor dintre cei doi e destul de mare, e timp de plimbare printre becuri până la marea schismă. Și atunci, arcurile răbdării de ambele părți fiind întinse la capăt, orice încercare de destindere pașnică produce frustrări. Răzbunarea își cere tributul: sistemul de partea lui - să-l omoare cu pietre, membrul de partea lui - să plece cu scrisoare râzându-i în nas.
#16 Și tot așa....Și tot așa....Ng 26-06-2015 09:19
De analizat următoarea asociere:

BISERICA este un SPITAL pentru păcătoși.

La spital ajungi când devii conștient că ești bolnav. Ori chiar te doare ceva, ori „cineva” ți-a indus convingerea că ești bolnav. Ți se face foaia de internare și intri pe tratament. Dacă tratamentul e bun, și răspunzi bine la el, te vindeci. Dacă nu, nu. Cert este că după o perioadă de internare, decontată de Casa de Asigurări sau din buzunarul propriu ori al prietenilor, ești externat și trimis în lume să supraviețuiești prin forțe proprii. Nu rămâi toată viața în spital, decât dacă faci o școală sanitară și rămâi ca angajat.

Dacă asocierea de termeni de mai sus este corectă, atunci:

La Biserică vii când devii conștient că ești păcătos și că prin puterea ta nu ești în stare să-ți revii. Ai nevoie de ajutor specializat. Această conștiență vine prin lucrarea Duhului Sfânt, sau prin a unor „binevoitori”. Așa că te internezi, urmezi tratamentul „corect” prescris, niște cadre specializate te asistă, și dacă răspunzi bine, te vindeci. Dacă nu, nu. După un timp TREBUIE să te externeze și să supraviețuiești prin forțe proprii. Iar dacă actul medical te-a impresionat, faci școală și vei lucra ca angajat în spital.

În actuala formă, te internezi, faci tratament specializat, te vindeci, sau nu, și rămâi pe viață internat ca bolnav cronic, pe tratament cu placebo. Și e rentabil pentru toți. Pentru spital: decontări de la Casa de Asigurări pe baza asigurării obligatorii de sănătate a pacienților (procent din venit); Pentru pacient: cazare de hotel, tratament la timp (chiar dacă ieftin - placebo), curățenie, liniște, spectacole muzicale sau de copii. Nu tu muncă, nu tu stress... Să muncească doctorii, asistenții, infirmierele, că de-aia sunt plătiți!!!

În aceste condiții, când apar oarece tensiuni între spital și pacient (pacientul se satură de atâta bine și se apucă de prostii sau spitalul nu-și up-datează condițiile și tratamentele), se impune externarea. Darrrr: Spitalul nu se îndură fiindcă profită de pe urma asigurării lui (și încearcă cu metode medicate să-l potolească), el nu se îndură fiindcă profită de condițiile de viață (și încearcă prin metode sindicale să obțină beneficiile personale). Astfel se tergiversează lucrurile și până la urmă se ajunge la scântei.

Dacă Biserica se identifică cu spitalul, atunci:

Te ia de pe stradă, te internează, te spală, te vindecă, te educă, TIMP LIMITAT, apoi te externează unilateral. Ești capabil să te descurci pe picioarele tale și să fii de folos societății. De-acum duci tu pe alții la spital să se vindece.

Și tot așa... Și tot așa... Și tot așa...
#17 P.S.Ng 26-06-2015 09:35
Spitalul numit Biserică internează pacienții pe viață și duce o politică de atragere de noi și noi pacienți. Biblic nu se explică.

Astfel că trebuie să construiască continuu noi spitale, să școlarizeze continuu noi doctori și alte cadre medicale, în ritm alert.

Se produc astfel pacienți alienați, dependenți, profitori, pretențioși, tocmai „buni” de dus în PARADIS...
#18 Răspunsul Conferinței MunteniaSpartan 27-06-2015 17:23
În continuarea scrisorii deschise înaintate Conferinței Muntenia am redat cu litere albastre răspunsul primit din partea Comitetului acestei Conferințe. Am procedat astfel pentru a se putea urmări atât întrebarea cât și răspunsul dat. Așadar, vă invit să recitiți acest articol pentru a vedea și punctul dumnealor de vedere!
#19 primele impresiicredulul 28-06-2015 13:01
Prima inpresie,un raspus formal si rece,legalist.
Daca noi adventomanii poate de multe ori sintem patimasi,raspun sul conferintei i-mi demonstreaza o raceala extrema.
Singurul lucru pozitiv e ca au catagdisit sa rasapunda,oricu m e un inceput care poate fi bemefic ,sper.
Pt intrebarile 1 si 2 se observa clar vointa bisericii de a cunoaste daca e cu putinta toate amanuntele vietii credinciosului si dorinta manipularii vointei acestuia pt a reveni si ramine in "staul"
Pt intrebarea 3 -"Biserica locală nu se exprimă asupra scrisorii de retragere, ci asupra ștergerii numelui din registru, ceea ce reprezintă, în acest caz alegerea membrului de a se retrage din comunitatea locală."-raspun sul este un"sofism"vb iluminatului.
La 4 nu s-a vrut a raspunde ,s-au ascuns in dosul unor citate pe care le poti interpreta cum vrei,numai sa "cada"bine.
La 5 ce sa mai comentezi,gener alul relevat in in intrebare este"particular "in raspuns.
La 6 unde intradevar ar fi fost nevoie de un raspuns clar legal si neechivoc ,se baga un citat religios.
La 7 baietii s-au dat de gol-"La întrebarea numărul 7, nu există obligații exprese în acest sens"-nu vor sa exziste reglementare,pt ca asfel li s-ar taia "macaroana"excl uderilor si si n-ar mai exzista controlul prin frica al credinciosilor.
#20 Si tot din seria @ scrie unul si semneaza toti !..asta se cheama Putere frateee ####iluminatul 28-06-2015 13:54
Hey ,

Citind acest excelent compendiu al limbajului de lemn semnat sugestiv ”comitetul” imi vine in minte o zicere de-a lui Jose Saramango , pe care ma grabesc sa v-o spun : ”Istoria oamenilor e istoria neintelegerilor lor cu Dumnezeu,...und e ..nici El nu ne intelege pe noi, nici noi nu îl intelegem pe El”... ;-)

Asadar raspunsul ubicuu asezonat cu citate din arhiva este de preferat , in detrimentul unui text asumat, clar , de catre cel care l-a conceput !

De fapt raspunsul era destul de predictibil ! Nimic nou sub soare , ”la litera si la protocolarie” ...zice domnul Manual ... :-x noi respectam angajatorul !

La urma urmei e suficient sa vezi, de fapt sa-ti imaginezi ranjetul si gusile celor care isi asumă halci bune de merit si fotolii uzate de partile moi, din tot ceea ce inseamna relatia cu publicul cotizant din arealul adventist !!...Deci , zic ... cum sa-i numim ? ....Meritocrati ! Consiliati !... Eseisti din natura inegalitatii ?!...Popandai ?..

Din pacate insa, depasind gluma, avem in fata doar o veche toba de tinichea pe care o auzim mereu rezonand apatic si neinteligibil , pe o gara cu un peron pustiu !..pesemne ca oamenii simpli si inconstienti, stand in vagoane cu biletele deja luate catre Orion sunt ocupati cu rugaciunea asidua pentru ei si deciziile la nivel mondial ce urmeaza in scurt timp ...

Credulul ,

Chiar nici nu stim cui sa-i multumim pentru minunatele ”explicatii” din acest compendiu ?..Lui Isvan , lui Parlitu , lui Ionescu ...etc ...Chiar sunt curios cum si-au adus aportul , fiecare cu cate o ideie , fraza , au supus la vot ce a scris doar unul ?.......din moment ce se semneaza cu ”Comitetul ” !...hai sa fim seriosi %.. numai fraierii se fac ca nu inteleg mesajul !. Tagma pastorala se refugiaza in mesaje arhietipale, fiindca le este tot mai frica de urmarile prezentului . :eek: ...se golesc vagoanele incet , dar sigur ...

Te las , ca ma duc sa-mi reiau lectura la o carte mai veche ”Mizerabilii”.. :-?
#21 Lectura...endtimestory 29-06-2015 03:28
Unii asa de mult se adancesc in lectura incat devin personajul a ceea ce citesc.

Tu ce citesti?
#22 ...fara sperantaMaximus 01-07-2015 18:50
am citit si eu rapsunsul "albastru" a unor creiere gri, creiere monocrome, ce nu sunt capabile sa asimileze culorile adevarului, din pacate aceste creiere conduc organizatia adventista.
asa se explica cum adventismul este gri, iar viata este plina de culori

organizatia adventista a pierdut poate cea mai importanta virtute..."curi ozitatea" de a intelege si cunoaste viata,lumea...Dumnezeu


"Dumnezeu conduce un popor şi nu câţiva indivizi izolaţi, unul aici, altul colo, unul crezând într‑un fel, altul, în alt fel."
citatul acesta face parte din rasp la intrebarea 4, sa pui asa ceva intr-un raspuns ca si comitet referitor la imaginea Dumnezeului care il reprezinti imi arata ca nici macar nu vor sa cunoasca Biblia, dar mai pe Dumnezeu (care este o infinitate de Biblii)

va salut colorat :)

You have no rights to post comments